Kuukausiansio
Toivottu verotettava kuukausiansio
Kulut / kk
Työtilavuokrat
Työtila: sähkö, vesi ym.
Puhelinkulut
Tietoliikenneyhteydet
Muut tietoliikennekulut
Toimistotarvikkeet
Materiaalikulut
Auto (huolto, vakuutus, vero, polttoaine ym.)
Ammattijärjestön ja työttömyyskassan maksut
Lehtitilaukset, ammattikirjallisuus
Matkat työpaikan ja asunnon välillä
Varsinaiset työmatkat
Rahoituskulut
Muut juoksevat kulut
/ vuosi
Tietokoneet, tulostimet yms.
Kamerakalusto
Valaisinkalusto
Ohjelmistot ja lisenssit
Vakuutukset laitteille ja toiminnalle
Muut vakuutukset: tapaturma ym.
YEL (pakollinen tieto)
Ostopalvelut / vuosi
Kirjanpito
Työterveyshuolto
Ammatillinen kouluttautuminen
Markkinointikulut
Kotisivujen kulut
Muut ostopalvelut
Työmäärä
Laskutettavien työtuntien määrä
Lomat
Arvio sairaslomapäivien määrästä

Tavanomaisesta poikkeavat kulut lisätään laskuun palkkion päälle, ja niistä sovitaan etukäteen toimeksiantajan kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi matka- ja majoituskulut sekä juttua tai kuvausta varten hankitut tarvikkeet.

Miten laskuri laskee?

Laskutettava työtuntimäärä/vuosi lasketaan päivittäisestä laskutettavasta työtuntimäärästä seuraavasti:

Ensin lasketaan normaalit työpäivät vuodessa
= 7,5 tuntia x 5 päivää x 52 viikkoa
= 1 950 bruttotyötuntia vuodessa.
Tästä vähennetään arkipyhät vuoden 2012 mukaan,
eli 7 päivää x 7,5 tuntia = 53 tuntia.

Laskurin vuosityöaika on siis 1 897 työtuntia.

Lakisääteinen yrittäjäeläke YEL

Yrittäjäasemassa oleva henkilö järjestää eläketurvan itselleen yrittäjien eläkelain YEL:n mukaan. YEL-vakuutus on pakollinen, eikä vakuuttamisvelvollisuus riipu yritystoiminnan muodosta. Myös freelancer-verokortilla työskentelevä on YEL-velvollinen, ellei hän ole työsuhteessa työnsä teettäjään.

Palkkiopohjaisesti työtään myyvät luovan työn tekijät, kuten valokuvaajat, graafikot, toimittajat, kirjailijat ja kääntäjät, joutuvat siis ottamaan YEL-vakuutuksen, vaikka eivät yritystä perustaisikaan.

YEL-vakuutus on otettava kuuden kuukauden kuluessa yrittäjätoiminnan alkamisesta. Vakuutus on henkilökohtainen ja se otetaan eläkevakuutusyhtiöstä. Sama vakuutus koskee kaikkea yritystoimintaa.

Tässä laskurissa YEL-maksu on ilmoitettava vähintään 1 425 euron vuosisummana. Hinta perustuu vuoden 2017 YEL:n minimityötuloon alle 53-vuotiaana. Laskelmassa on otettu huomioon aloittavan yrittäjän 22 prosentin alennus YEL-maksusta. Oletus on, että koko vuoden vakuutusmaksu on hoidettu kertamaksulla tammikuussa. Tämä on halvin tapa ottaa YEL toimintaa aloitettaessa.

YEL-työtulon suuruus sovitaan vakuutusta tehtäessä. YEL-vakuutuksen työtulon perusteella määritellään myös itsensä työllistäjän sairauspäiväraha ja vanhempainetuudet. Vakuutusmaksun suuruudella on vaikutusta työttömyysturvaan. Siksi on suositeltavaa, että itsensä työllistäjä määrittää YEL-vakuutuksen työtulon oikealle tasolle. YEL-vakuutus on täysimääräisesti verovähennyskelpoinen.

Lue lisää YEL-vakuutuksesta